Myslíte si, že umíte byznys angličtinu? Tak určitě….

Komunikujete v práci se svými kolegy nebo obchodními partnery v angličtině? Možná se dopouštíte stejných chyb, které dělá i většina českých manažerů. James Cook Languages, přední poskytovatel firemního jazykového vzdělávání, dal dohromady ty nejčastější. Kolik z nich děláte i vy?

Vše začíná u zadání úkolu či projektu. Pokud má člověk udělat úkol, pak používáme sloveso do, pokud má něco udělat ve smyslu vytvořit, pak používá sloveso make. K úkolu patří i deadline. Když chcete upozornit, do kdy má dokument ležet na vašem stole, nikdy neříkejte until Monday, to by znamenalo „dokud“, správně je „I need those reports by Monday“. Když už jsme u toho položení dokumentu na stůl, používejte put it on my desk, nikdy ne give it on my desk! Pokud nevěříte pořádku na svém stole, ať vám kolega raději odevzdá dokument osobně – give it to me. („Put“ znamená položit něco někam, „give“ dát něco někomu.)

Pokud připravujete konferenci nebo team building, pak to není action, ale event. Zvolte vhodnou lokalitu, ať je doprava na místo pohodlná a jednoduchá – convenient. Pokud to bude i comfortable, znamená to také pohodlné, ale ve smyslu fyzickém – třeba, že máte na konferenci dobře tvarované židle.

Po skončení akce dejte kolegům zpětnou vazbu – feedback. Pokud chcete pochválit efektivitu týmu, použijte efficient. Nikoli effective, to znamená efektivní ve smyslu správného účinku, například „This is not the most effective method of assessing people’s abilities“. U pozitivních zpětných vazeb si pak musíte dát pozor na to, jak se váže „true“ a „right“„you have true“ nejde, musíte říct „that´s true“ nebo „you are right“. Kdybyste tam přeci našli nějaké ty mouchy, pak rozlišujte mezi bad (špatný) a wrong (špatně).

Jste si svou angličtinou jisti? A co třeba slovíčko „SURE“? Ujistěte se, že používáte správně slova právě s tímto kořenem (sure):

INSURE znamená pojistit. Have you insured your new car?

ENSURE znamená zajistit. These regulations will ensure your safety.

MAKE SURE znamená ujistit se. I have meeting with my team every Tuesday to make sure everything goes well.

ASSURE znamená ujistit někoho. I can assure you of my support.

REASSURE znamená uklidnit. My boss reassured me that I have done nothing wrong.

 

Autor: Pro podnikatelský blog ACEMA napsal Jakub Štefeček, jednatel a spolumajitel společnosti James Cook Languages
Zdroj foto: shutterstock.com